یادداشت

  • معرفی جریان احمد اسماعیل معروف به احمد الحسن

    #جریان-شناسی #احمد بصری کیست احمد اسماعیل صالح السلمی البصری(م۱۹۶۸) معروف به”احمد الحسن الیمانی”یکی از جریانهای نوظهور در مسیر مهدویت است.وی خود را پنجمین فرزند با واسطه امام دوازدهم دانسته وعلاوه برآن،دارای ادعاهای بیشماری است که یمانی بودن، وصایت وسفارت حضرت حجت(ع)اساس ادعای این شخص را تشکیل می دهد. احمد بصری در سال( ۱۹۲۲م) از دانشکده مهندسی در رشته شهر سازی…

    بیشتر بخوانید »
  • یمانی از یمن یا بصره

    آیا‌یمانی‌‌از‌یمن‌است‌یا‌بصره؟ از جمله ادله هایی که تأیید میکنند که یمانی از یمن است: دلیل اول: دلالت لفظ 《یمانی》 بر شخصیت یمانی آنچه از کلمه《یمانی》 به ذهن متبادر میشود، انتساب این شخصیت به کشور یمن است، و تبادر علامت حقیقت است( در علم اصول ثابت شده) و چیز دیگری از این لفظ قابل تبادر به ذهن نمیباشد، و شخصی که عراقی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
بستن